صفحه اصلی | منطقه

منطقه

  1. حمایت یک نماینده ارمنی تبار مجلس ترکیه، از صفحات ارمنی زبان یک نشریه این کشور (3.00)

  2. آغار ساخت موزه نسل‌كشي ارمنيان در اروگوئه (1.00)

  3. مقاله نویس کردتبار ترکیه: اراضی که ما در آن زندگی می کنیم٬ به ارامنه تعلق دارند (1.00)

  4. دو میلیون نفر از جمعیت جمهوری آذربایجان زیر خط فقر زندگی می کنند (1.00)

  5. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در تهران به دنبال چه بود؟ (1.00)

find us on facebook
follow us on twitter